Gói thiết bị dành đối tượng đặc biệt

/

Gói thiết bị dành đối tượng đặc biệt

Nhận thấy mối quan tâm ngày càng tăng về sức khoẻ và thể chất trong cộng đồng của chúng ta, cùng với mức độ ngày càng tăng của dân số già đi và người béo phì. Thể thao Quang Minh đã đi đầu trong việc phát triển hệ thống các gói thiết bị tập thể dục ngoài trời hấp dẫn, dễ tiếp cận, bền bỉ và trên hết là an toàn dành cho người khuyết tật…

Chúng tôi không chỉ chế tạo thiết bị thể dục ngoài trời, chúng tôi tận tâm tạo ra các giải pháp tập thể dục ngoài trời toàn diện phù hợp từng nhóm đối tượng người dùng ở mọi lứa tuổi và trình độ thể chất.

Danh mục gói sản phẩm