Trang chủ

/

Danh mục sản phẩm

Thiết bị tập cho người khuyết tật - tập phục hồi chức năng

Thể dục không chỉ giới hạn ở những người khỏe mạnh và có khả năng. Người khuyết tật, các bệnh nhân vẫn có khả năng duy trì lối sống lành mạnh và thể lực tốt khi họ được cung cấp phương tiện để làm điều đó. Thiết bị tập thể dục dành cho các đối tượng đặc biệt này phải dễ sử dụng, phù hợp đối với họ cũng như đối với những người tập thể dục khỏe mạnh.
Các thiết bị của chúng tôi khá đa dạng với các thiết bị tập thể dục ngoài trời để rèn luyện tại chỗ các vùng khác nhau trên cơ thể. Bạn sẽ tìm thấy bánh xe tay, xe kéo, xe đẩy và nhiều thứ khác để giúp bạn rèn luyện và duy trì hoạt động tích cực trong cộng đồng của mình….