Trang chủ

/

Lắp đặt nhiều điểm thiết bị thể thao ngoài trời

Từ đầu năm 2021, thiết bị thể thao Quang Minh đã triển khai lắp đặt nhiều điểm thiết bị tại tỉnh Vĩnh Phúc

 Với phong trào ” Nâng cao sức  khỏe cộng đồng” ngay từ đầu năm 2021, Thiết bị thể thao Quang Minh đã triển khai lắp đặt nhiều dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc.