Trang chủ

/

Danh mục sản phẩm

Gói thiết bị dành cho đối tượng đặc biệt

Các gói thiết bị tập thể dục ngoài trời làm sẵn của chúng tôi đã được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi thiết kế đặc biệt để phù hợp với nhu cầu của từng lĩnh vực riêng lẻ. Từ các cơ sở giáo dục Tiểu học , Trung học đến Công viên giải trí; các đối tượng tập từ người đối tượng mần non đến người cao tuổi, đặc biệt các gói thiết bị dành cho người khuyết tật …, Thể thao Quang Minh đều có gói phù hợp dành cho bạn!